Monitoring v zahraničí

Statistika a výroční zprávy

Aktuality a tiskové zprávy

Ministerstvo spravedlnosti spouští oznamovací systém pro oznamovatele protiprávního jednání

17.12.2021 Dne 17. prosince 2021 uplyne transpoziční lhůta směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatelů"). Transpoziční legislativu se však v minulém volebním období přes opakované snahy Ministerstva spravedlnosti nepodařilo prosadit. Oznamovatelům [...]