Monitoring v zahraničí

Statistika a výroční zprávy

Aktuality a tiskové zprávy

Aktuální stav přípravy nového transpozičního zákona o ochraně oznamovatelů

28.06.2022 V současné době se vypořádávají připomínky, které Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v rámci připomínkového řízení. Podle plánu legislativních prací vlády by ji návrh zákona měl být předložen v září 2022, přičemž jeho projednání a následné předložení do Sněmovny lze očekávat do konce tohoto roku. Účinnost zákona je nyní navrhována k 1.7.2023. Návrh [...]

Ministerstvo spravedlnosti spouští oznamovací systém pro oznamovatele protiprávního jednání

28.06.2022 Dne 17. prosince 2021 uplyne transpoziční lhůta směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatelů"). Transpoziční legislativu se však v minulém volebním období přes opakované snahy Ministerstva spravedlnosti nepodařilo prosadit. Oznamovatelům [...]