Vzorový vnitřní předpis k provozování vnitřního oznamovacího systému podle zákona o ochraně oznamovatelů povinným subjektem byl aktualizován

Subjektům povinným od 1. srpna 2023 zřídit a provozovat vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů se k případnému využití poskytuje pracovní verze vzorového vnitřního předpisu včetně doprovodného komentáře. V rámci aktualizace byl předpis doplněn o vzory dokumentů.

Aktualizovaný dokument je dostupný zde.