Ministerstvo spravedlnosti spustilo mediální kampaň na podporu informovanosti o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání

Ministerstvo spravedlnosti spustilo mediální kampaň, jejímž cílem je podpořit informovanost veřejnosti a pracovníků veřejné správy o nové právní úpravě ochrany oznamovatelů v České republice. Pro ochranu oznamovatelů se ve veřejném prostoru používá rovněž anglický termín whistleblowing, kampaň se tak mimo jiné zaměřuje na vysvětlení tohoto pojmu.

Ve Sbírce zákonů byl dnes 20. června 2023 publikován zákon o ochraně oznamovatelů a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů. Oba zákony budou účinné k 1. srpnu 2023.

Osobám, jež oznamují protiprávní jednání, o kterém se dozví v rámci výkonu svého zaměstnání poskytují oba zákony účinnou ochranu před odvetnými opatřeními. Včasné odhalení trestné či jiné protiprávní činnosti na základě podaného oznámení sebou může přinášet významné úspory veřejných prostředků, odvrácení obecného ohrožení a posilovat důvěru společnosti ve vymahatelnost a platnost základních právních norem a etických hodnot.

Mediální kampaň byla připravena v rámci realizace projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ podporovaného z Fondů EHP 2014 – 2021. Součástí přípravy kampaně bylo i vytvoření loga využívajícího motiv píšťalky, který je často spojován s whistleblowingem. Toto logo bude Ministerstvo spravedlnosti využívat i po skončení kampaně při aktivitách spojených s bojem proti korupci.   

Více informací o kampani a podpoře ochrany oznamovatelů naleznete na https://whistleblower.justice.cz/.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.